دانلود پاورپوینت کتاب ریاضی عمومی2 محمد جلوداری ممقانی جهت رشته IT درقالب 483 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

دنباله و سری از مفاهیم بنیادی حسـاب دیفرانسیل و انتگرال هستند. دانشجو در این درس با این مفاهیـــم ، مفاهیم وابسته و کاربردهای ساده  آنها ، نظیر پیدا کردن حد برخی دنباله ها ، به دست آوردن مقدار تقریبی برخی اعداد و ... آشنا می شود.هدف کلی از ارائه این فصـل آشنا کردن دانشجو به طوری که مطالعه درسهای آنـالیز 1 و معــــادلات دیفرانســـیل برای آنان آسانتر و لذت بخشتـــر باشد.مفاهیم بنیادی وابستـــه به آن را بیان مـــی کنیم.در میان این مفاهیم،همگـــرایی دنبــاله اهمیت ویـــژه ای دارد. در واقـــع، سعی خواهیـــم کرد که به هر دنباله ای عددی نسبــت دهیم ، اگر این کار امکان پذیر باشد می گوییم دنباله همگراست وگرنه دنباله واگرا نامیده خواهد شد. به این ترتیب ،دنباله ها را بــه دو دستــــه همگرا و واگرا تقسیم می کنیم.

 

 

        

 


فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: دنباله وسری
که شامل 86 اسلاید می باشد.
فصل دوم: هندسه تحلیلی
که شامل 100 اسلاید می باشد.
فصل سوم:جبر خطی
که شامل147 اسلاید می باشد.
فصل چهارم:رویه ها و دیگر دستگاههای مختصات
که شامل 42 اسلاید می باشد.
فصل پنجم:توابع برداری یک متغیره
که شامل 104 اسلاید می باشد.